Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 24 stycznia 2023 r.

Nazwa pełna

ZDROJOWA INVEST PROJEKT 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001014952

NIP

7011126116

REGON

524266206

Adres siedziby

Marszałkowska 72 / 17, 00-545 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 stycznia 2023 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki i składania w jej imieniu oświadczeń woli

Wspólnicy
 • Od 23 stycznia 2023 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 stycznia 2023 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023