Poprzednio

GRADE ROOF

Nazwa pełna

ROOF PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001014130

NIP

7252327388

REGON

524212825

Adres siedziby

Nawrot 4 / 1, 90-060 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 stycznia 2023 r.

Kapitał zakładowy

250 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  25.01.2023

  Do

  09.03.2023

 • Od

  01.04.2023

  Do

  05.01.2024

 • Od

  31.01.2024

  Do

  06.05.2024

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 stycznia 2023 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  4000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 marca 2023 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023