Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 7 listopada 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA BRZEŹNICA

KRS

0001011648

NIP

5833469568

REGON

524284173

Adres siedziby

Lipowa 10, 73-140 Ińsko, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 stycznia 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes działający samodzielnie lub wiceprezes działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023