Nazwa pełna

ATZ.PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001008481

NIP

7543355805

REGON

523931593

Adres siedziby

Ozimska 153, 45-309 Opole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 grudnia 2022 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: a. Do kwoty 20. 000,00 zł każdy z członków zarządu samodzielnie; B. Dwaj członkowie zarządu łącznie, albo, c. Każdy z członków zarządu łącznie z prokurentem, d. Dwaj prokurenci łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 15 grudnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  51 tys. zł

  Liczba udziałów

  510

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 grudnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  49 tys. zł

  Liczba udziałów

  490

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022