Nazwa pełna

ŻEGLUGA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000010067

NIP

5832668751

REGON

192014792

Adres siedziby

Pończoszników 2, 80-830 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 kwietnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

18,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie bądź dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 7 maja 2001 r.

  Wartość udziałów

  6,2 mln zł

  Liczba udziałów

  12371

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 16 maja 2007 r.

  Wartość udziałów

  12 mln zł

  Liczba udziałów

  23975

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

359,6 tys. zł

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

4,4 mln zł

2019 r.

210 tys. zł

2017 r.

230 tys. zł

2016 r.

16 tys. zł

2015 r.

230 tys. zł

2013 r.

466,6 tys. zł

2013
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
466,6 tys. zł 230 tys. zł 16 tys. zł 230 tys. zł 210 tys. zł 4,4 mln zł 3,5 mln zł 359,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14587 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001