Nazwa pełna

FUNDACJA MY DLA SZTUKI

KRS

0001002286

NIP

8513284840

REGON

523843179

Adres siedziby

Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

5 grudnia 2022 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa członek zarządu jednoosobowo

Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU FUNDACJI- OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDUJEDNOOSOBOWO

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022