Finanse i ubezpieczenia

14 123

Liczba organizacji

91,3 mld zł

Kapitalizacja

6,3 lat

Średni wiek organizacji

28,2 %

Udział kobiet w zarządach

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ubezpieczenia, reasekurację, działalność związaną z funduszami emerytalnymi oraz działalność pomocniczą w stosunku do usług finansowych,
  • działalność spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.