Dane z KRS

Ta osoba ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Warszawa

Imię ojca

Jan

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 24.03.2009 dot. Dariusza Macieja Grabowskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 60/08/2/3).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dariusz Grabowski 5.09.1983 został zarejestrowany pod nr. 39019 jako figurant Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Mazowsze” (nr rej. 38803) prowadzonej przez Wydz. II SUSW w latach 1983-1990. Podejrzany o „działalność wymierzoną przeciwko podstawowym inter.[esom] gosp.[odarczym] PRL”. W dn. 22.11.1983 zdjęty z ewidencji. IPN BU 0999/308 (SUSW 394/IV ob.).
Zarejestrowany 22.01.1986 pod nr. 95097 przez Wydział XIII Departamentu II MSW w kategorii „zab[ezpieczenie operacyjne]”. Brak możliwości ustalenia przyczyny rejestracji. 17.03.1986 zdjęty z ewidencji. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 24.03.2009 dot. Dariusza Macieja Grabowskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 60/08/2/3).