Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 15 czerwca 2016 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW

KRS

0000520100

NIP

8971815588

REGON

147408276

Adres siedziby

Jerzego Waldorffa 34, 01-494 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

18 sierpnia 2014 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes bądź zastępująca go osoba i jeden z członków prezydium zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Reprezentowanie i ochrona interesów byłych parlamentarzystów, przejawiająca się głównie w podejmowaniu działań umożliwiających im powrót do pracy i wykonywania zawodu oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu. 2. Tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa pomiędzy byłymi parlamentarzystami. 3. Pogłębvianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych. 4. Wykorzystanie potencjału intelektualnego parlamentarzystów. 5. Prowadzene działalności charytatywnej i socjalnej na rzecz byłych parlamentarzystów i ich rodzin. 6. Pomoc członkom związku i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]