Dane z KRS

Ta osoba ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Kamionna

Imię ojca

Władysław

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Dodatkowe informacje:

Ppl/Kr 54/15 zarządzenie z dnia 30.09.2015 r. dotyczące Józefa Mroczka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 24.09.1981 Wydział Śledczy KWMO Tarnów pod numerem TA 7/S/81 ropoczął postępowanie przeciwko wyżej wymienionemu i kilku innym osobom w sprawie wydawania bez wymaganej zgody władz komunistycznych przez Delegaturę Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" w Bochni pisma zatytułowanego "Kurierek BB". Wniosek o ukaranie 05.11.1981 skierowano do Kolegium d/s Wykroczeń w Bochni. Do ukarania nie doszło z powodu abolicji. Akta złożono 06.07.1982 w archiwum Wydziału "C" KWMO Tarnów pod numerem 61/III. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" KWMO Tarnów; karta EO-13-5/b z kartoteki wycofanych kart rejestracyjnych spraw śledczych WUSW Tarnów; karta EO-13-S/a z kartoteki wycofanych kart rejestracyjnych spraw śledczych WUSW Tarnów; dziennik archiwalny Wydziału "C" KWMO Tarnów - dział III, poz. 61; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; akta o sygn. IPN Kr 071/60 (61/III).
23.12.1981 zarejestrowany pod numerem TA-5921 przez Wydział V KWMO Tarnów jako jeden z dwóch figurantów SOR kryp. "Sól" (nr rej. TA-5900). Będąc Przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Kopalni Soli w Bochni organizował 14.12.1981 strajk w zakładzie. Po jego pacyfikacji ukrywał sie od 15.12.1981 do ujawnienia się w dniu 28.12.1984. Prowadzenie SOR kryp. "Sól" przejął 04.08.1983 Pion V RUSW Bochnia. Toczone przeciw niemu postępowanie karne pod numerem TA 5/S/82 przez Wydział Śledczy KWMO Tarnów zawieszono 07.02.1982 z powodu ukrywania się oskarżonego. Po ujawnieniu 28.12.1984 podjęto śledztwo na nowo. W tym samym dniu zostało jednak umorzone na mocy ustawy o amnestii, a akta złożono 09.01.1985 w archiwum Sekcji "C" WUSW Tarnów pod numerem 124/III. Akta SOR kryp. "Sól" złożono 30.01.1985 w archiwum Sekcji "C" WUSW Tarnów pod sygn. 1206/II, a następnie zniszczono w styczniu 1990 r. Karta EO-13-A i 2 karty E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Sekcji "C" WUSW Tarnów; karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW w Warszawie; dziennik rejestracyjny Sekcji "C" WUSW Tarnów, poz. 5921; dziennik archiwalny Sekcji "C" WUSW Tarnów - dział II, poz. 1206; 2 karty EO-13-5/b z kartoteki wycofanych kart rejestracyjnych spraw śledczych WUSW Tarnów; 2 karty EO-13-S/a z kartoteki kart rejestracyjnych spraw śledczych WUSW Tarnów; 2 karty EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; akta o sygn. IPN Kr 071/123 (124/III).
05.02.1985 zarejestrowany pod numerem TA-8138 przez Pion V RUSW Bochnia jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego. Kontrolę operacyjną zakończono 18.10.1985 z powodu zaniechania "wrogiej działalności". Materiały złożono 06.11.1985 w archiwum Sekcji "C" WUSW Tarnów pod numerem 1327/II. Zostały one zniszczone w grudniu 1989 r. za protokołem brakowania nr 3/89 poz. 346. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Sekcji "C" WUSW Tarnów; karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW w Warszawie; dziennik rejestracyjny Sekcji "C" WUSW Tarnów, poz. 8138; dziennik archiwalny Sekcji "C" WUSW Tarnów - dział II, poz. 1327; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/420602 (EAKR 420602) i IPN Kr 50/420602 (EAKR 420602)
Dane osoby pełniącej funkcje publiczne
Dodatkowe informacje:

Ppl/Kr 54/15 zarządzenie z dnia 30.09.2015 r. dotyczące Józefa Mroczka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Wicestarosta Powiatu Starostwo Powiatowe w Bochni 28-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 24.09.1981 Wydział Śledczy KWMO Tarnów pod numerem TA 7/S/81 ropoczął postępowanie przeciwko wyżej wymienionemu i kilku innym osobom w sprawie wydawania bez wymaganej zgody władz komunistycznych przez Delegaturę Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" w Bochni pisma zatytułowanego "Kurierek BB". Wniosek o ukaranie 05.11.1981 skierowano do Kolegium d/s Wykroczeń w Bochni. Do ukarania nie doszło z powodu abolicji. Akta złożono 06.07.1982 w archiwum Wydziału "C" KWMO Tarnów pod numerem 61/III. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" KWMO Tarnów; karta EO-13-5/b z kartoteki wycofanych kart rejestracyjnych spraw śledczych WUSW Tarnów; karta EO-13-S/a z kartoteki wycofanych kart rejestracyjnych spraw śledczych WUSW Tarnów; dziennik archiwalny Wydziału "C" KWMO Tarnów - dział III, poz. 61; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; akta o sygn. IPN Kr 071/60 (61/III).
23.12.1981 zarejestrowany pod numerem TA-5921 przez Wydział V KWMO Tarnów jako jeden z dwóch figurantów SOR kryp. "Sól" (nr rej. TA-5900). Będąc Przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Kopalni Soli w Bochni organizował 14.12.1981 strajk w zakładzie. Po jego pacyfikacji ukrywał sie od 15.12.1981 do ujawnienia się w dniu 28.12.1984. Prowadzenie SOR kryp. "Sól" przejął 04.08.1983 Pion V RUSW Bochnia. Toczone przeciw niemu postępowanie karne pod numerem TA 5/S/82 przez Wydział Śledczy KWMO Tarnów zawieszono 07.02.1982 z powodu ukrywania się oskarżonego. Po ujawnieniu 28.12.1984 podjęto śledztwo na nowo. W tym samym dniu zostało jednak umorzone na mocy ustawy o amnestii, a akta złożono 09.01.1985 w archiwum Sekcji "C" WUSW Tarnów pod numerem 124/III. Akta SOR kryp. "Sól" złożono 30.01.1985 w archiwum Sekcji "C" WUSW Tarnów pod sygn. 1206/II, a następnie zniszczono w styczniu 1990 r. Karta EO-13-A i 2 karty E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Sekcji "C" WUSW Tarnów; karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW w Warszawie; dziennik rejestracyjny Sekcji "C" WUSW Tarnów, poz. 5921; dziennik archiwalny Sekcji "C" WUSW Tarnów - dział II, poz. 1206; 2 karty EO-13-5/b z kartoteki wycofanych kart rejestracyjnych spraw śledczych WUSW Tarnów; 2 karty EO-13-S/a z kartoteki kart rejestracyjnych spraw śledczych WUSW Tarnów; 2 karty EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; akta o sygn. IPN Kr 071/123 (124/III).
05.02.1985 zarejestrowany pod numerem TA-8138 przez Pion V RUSW Bochnia jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego. Kontrolę operacyjną zakończono 18.10.1985 z powodu zaniechania "wrogiej działalności". Materiały złożono 06.11.1985 w archiwum Sekcji "C" WUSW Tarnów pod numerem 1327/II. Zostały one zniszczone w grudniu 1989 r. za protokołem brakowania nr 3/89 poz. 346. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Sekcji "C" WUSW Tarnów; karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW w Warszawie; dziennik rejestracyjny Sekcji "C" WUSW Tarnów, poz. 8138; dziennik archiwalny Sekcji "C" WUSW Tarnów - dział II, poz. 1327; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/420602 (EAKR 420602) i IPN Kr 50/420602 (EAKR 420602)