Dane aktualne

Nazwa pełna

WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 czerwca 2004 r.

KRS

0000209037

NIP

9452018109

REGON

356841548

Adres siedziby

Krowoderskich Zuchów 12 / 39, 31-272 Kraków, Polska

Cel działania

Celem wspólnoty małopolskiej jest prowadzenie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu I państwa, w tym rozwoju samorządności I idei solidaryzmu społecznego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu wspólnoty małoposkiej w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw, składają łącznie dwaj członkowie zarządu, w tym prezes wspólnoty małopolskiej lub wiceprezes zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »