Nazwa pełna

WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000209037

NIP

9452018109

REGON

356841548

Adres siedziby

Krowoderskich Zuchów 12 / 39, 31-272 Kraków, Polska

Cel działania

Celem wspólnoty małopolskiej jest prowadzenie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu I państwa, w tym rozwoju samorządności I idei solidaryzmu społecznego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu wspólnoty małoposkiej w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw, składają łącznie dwaj członkowie zarządu, w tym prezes wspólnoty małopolskiej lub wiceprezes zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 10 maja 2004 r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}