Nazwa pełna

WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000209037

NIP

9452018109

REGON

356841548

Data rejestracji

2 czerwca 2004 r.

Adres siedziby

Krowoderskich Zuchów 12 / 39, 31-272 Kraków, Polska

Cel działania

Celem wspólnoty małopolskiej jest prowadzenie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju społeczno- gospodarczego regionu i państwa, w tym rozwoju samorządności i idei solidaryzmu społecznego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu wspólnoty małoposkiej w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw, składają łącznie dwaj członkowie zarządu, w tym prezes wspólnoty małopolskiej lub wiceprezes zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY