Nazwa pełna

SAINT-GOBAIN PAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000996991

NIP

6312708195

REGON

523402423

Adres siedziby

Macieja Płażyńskiego 38, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 października 2022 r.

Kapitał zakładowy

11,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie. A w przypadku zarządu wieloosobowego spółka może być reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie, przez jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem albo przez dwóch prokurentów.

Beneficjenci rzeczywiści
 • WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Prokurenci
 • Od 13 października 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 13 października 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 13 października 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 13 października 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023