Nazwa pełna

"ROMGOS BIS" MISZEL, TOBIASZ GWIAZDOWSCY SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000978298

NIP

6172162223

REGON

300707486

Adres siedziby

3 Maja 3B, 63-220 Kotlin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

27 czerwca 2022 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 czerwca 2022 r.

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 27 czerwca 2022 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

7,6 tys. zł

2015 r.

4,3 tys. zł

2014 r.

18 tys. zł

2014
2015
2017
18 tys. zł 4,3 tys. zł 7,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022