Nazwa pełna

AROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000977758

NIP

9721328422

REGON

522342096

Adres siedziby

Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 czerwca 2022 r.

Kapitał zakładowy

6,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółka będzie reprezentowana przez jednego członka zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego: (i) jeżeli nie został powołany wiceprezes zarządu spółka będzie reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie albo (ii) jeżeli został powołany wiceprezes zarządu, spółka będzie reprezentowana przez dwóch członków zarządu, w tym wiceprezesa zarządu, działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022