Nazwa pełna

FUNDACJA EWY I SOBIESŁAWA ZASADY "SZEROKIEJ DROGI"

KRS

0000960365

NIP

6772475686

REGON

521530648

Adres siedziby

Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

22 marca 2022 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu fundacji, uprawnionych jest dwóch członków zarządu fundacji działających łącznie, chyba że zarząd fundacji jest jednoosobowy, wówczas prezes zarządu fundacji samodzielnie reprezentuje fundację.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022