Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 4 marca 2022 r.

Nazwa pełna

ELECTRUM PV 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000957757

NIP

5423445634

REGON

521380002

Adres siedziby

Watykańska 13, 15-638 Białystok, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 marca 2022 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnia się, dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek zarządu jednoosobowo.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022