Nazwa pełna

POLREGIO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000929422

NIP

5262557278

REGON

017319719

Adres siedziby

Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 grudnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

616,2 mln zł

Kapitał wpłacony

616,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli skład zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania pism w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu albo członek zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

537,1 mln zł

2022 r.

1,9 mld zł

2021 r.

632,3 mln zł

2020 r.

5 mld zł

2019 r.

1 mld zł

2018 r.

538 mln zł

2017 r.

528,8 mln zł

2016 r.

1,2 mld zł

2015 r.

2,9 mld zł

2014 r.

644,2 mln zł

2013 r.

1,1 mld zł

2012 r.

866,7 mln zł

2011 r.

1,1 mld zł

2010 r.

910,5 mln zł

2009 r.

1,6 mld zł

2008 r.

2,1 mld zł

2007 r.

956,6 mln zł

2006 r.

864 mln zł

2005 r.

538,3 mln zł

2004 r.

626,7 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
626,7 mln zł 538,3 mln zł 864 mln zł 956,6 mln zł 2,1 mld zł 1,6 mld zł 910,5 mln zł 1,1 mld zł 866,7 mln zł 1,1 mld zł 644,2 mln zł 2,9 mld zł 1,2 mld zł 528,8 mln zł 538 mln zł 1 mld zł 5 mld zł 632,3 mln zł 1,9 mld zł 537,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.POLREGIO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021