Poprzednio

RETHMANN PUS

Nazwa pełna

REMONDIS GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000091555

NIP

6312211431

REGON

276253371

Adres siedziby

Kaszubska 2, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 lutego 2002 r.

Kapitał zakładowy

13 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

21 grudnia 2012 r.

DKK-138/2012

Kontrola koncentracji

30 sierpnia 2004 r.

RKT-53/2004

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
 • STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,6 mln zł

  Liczba udziałów

  5227

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  10,4 mln zł

  Liczba udziałów

  20859

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

565,1 zł

2012 r.

1,2 mln zł

2011 r.

1,6 tys. zł

2011
2012
2020
1,6 tys. zł 1,2 mln zł 565,1 zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 15871 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015