Nazwa pełna

FUNDACJA DZIECIOM DAJEMY SZANSĘ

KRS

0000904222

NIP

6182189270

REGON

389115931

Adres siedziby

Szarych Szeregów 3, 62-800 Kalisz, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

4 czerwca 2021 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021