Nazwa pełna

GO4RACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000899367

NIP

9512519299

REGON

388895588

Adres siedziby

Wiertnicza 165 / Iii P., 02-952 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 maja 2021 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

6,7 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.10.2023

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU PFR TFI S.A. BENEFICJENTA PFR STARTER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, KTÓRY POSIADA 76,99% AKCJI ARKLEY BRINC SP. Z O.O. ASI S.K.A., KTÓRA POSIADA 26% UDZIAŁÓW W GO4RACE SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021