Nazwa pełna

GYMAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000898721

NIP

6772418085

REGON

366982821

Adres siedziby

Trynitarska 6 / 1, 31-061 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

7 maja 2021 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest jeden ze wspólników, tj. Spółka pod firmą gymakers sp. Z. O. O. , samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym. Pozostali wspólnicy, tj. Paweł zontek, marcin zontek oraz artur chwist - pozbawieni są prawa do reprezentowania spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021