Nazwa pełna

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000895371

NIP

7690003326

REGON

590023194

Adres siedziby

Montażowa 2, 97-427 Rogowiec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 kwietnia 2021 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie gdy zarząd jest więcej niż jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

204,6 tys. zł

2022 r.

155,7 tys. zł

2021 r.

12,3 tys. zł

2020 r.

146,1 tys. zł

2018 r.

36,3 tys. zł

2010 r.

3,5 tys. zł

2006 r.

4,4 tys. zł

2005 r.

55,5 tys. zł

2005
2006
2010
2018
2020
2021
2022
2023
55,5 tys. zł 4,4 tys. zł 3,5 tys. zł 36,3 tys. zł 146,1 tys. zł 12,3 tys. zł 155,7 tys. zł 204,6 tys. zł
Inne dane

Adres www

HTTPS://WWW.POLIMEX-MOSTOSTAL.PL/GRUPA-KAPITALOWA/ENERGOMONTAZ- POLNOC-BELCHATOW

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002