Poprzednio

BLACK - RED - WHITE

Nazwa pełna

"BLACK RED WHITE" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000089493

NIP

9181745428

REGON

950411093

Adres siedziby

Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 lutego 2002 r.

Kapitał zakładowy

59 mln zł

Kapitał wpłacony

59 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i działania w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie, albo prezes zarządu lub członek zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

21 września 2022 r.

DNR-174/2022

System oceny zgodności

22 lipca 2022 r.

DNR-146/2022

System oceny zgodności

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 31 lipca 2023 r.

    ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

  • Od 24 listopada 2023 r.

    ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

364,6 tys. zł

2022 r.

5,7 mln zł

2021 r.

6,8 mln zł

2020 r.

12,3 mln zł

2016 r.

6 tys. zł

2015 r.

18,6 tys. zł

2012 r.

126,6 tys. zł

2011 r.

391,3 tys. zł

2010 r.

249,5 tys. zł

2009 r.

9,2 tys. zł

2005 r.

27,5 tys. zł

2005
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2020
2021
2022
2023
27,5 tys. zł 9,2 tys. zł 249,5 tys. zł 391,3 tys. zł 126,6 tys. zł 18,6 tys. zł 6 tys. zł 12,3 mln zł 6,8 mln zł 5,7 mln zł 364,6 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.BRW.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 699 SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015