Nazwa pełna

"BLACK RED WHITE" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000089493

NIP

9181745428

REGON

950411093

Adres siedziby

Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

59 mln zł

Kapitał wpłacony

59 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i działania w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie, albo prezes zarządu lub członek zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 12 sierpnia 2021 r.

    PROKURA ŁĄCZNA PROKURA UPRAWNIA PROKURENTA DO WYKONYWANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU.

  • Od 12 sierpnia 2021 r.

    PROKURA ŁĄCZNA PROKURA UPRAWNIA PROKURENTA DO WYKONYWANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,3 mln zł

2021 r.

7 mln zł

2020 r.

12,3 mln zł

2016 r.

6 tys. zł

2015 r.

18,6 tys. zł

2012 r.

126,6 tys. zł

2011 r.

391,3 tys. zł

2010 r.

249,5 tys. zł

2009 r.

9,2 tys. zł

2005 r.

27,5 tys. zł

2005
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2020
2021
2022
27,5 tys. zł 9,2 tys. zł 249,5 tys. zł 391,3 tys. zł 126,6 tys. zł 18,6 tys. zł 6 tys. zł 12,3 mln zł 7 mln zł 5,3 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.BRW.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 699 SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015