Nazwa pełna

GENIUS LOCI PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000890863

NIP

9522214905

REGON

388551995

Adres siedziby

Walcownicza 40 J, 04-921 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 marca 2021 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 30 marca 2021 r.

  Wartość udziałów

  4 tys. zł

  Liczba udziałów

  80

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 marca 2021 r.

  Wartość udziałów

  1 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021