Poprzednio

AFI GROUP

Nazwa pełna

AFF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000884636

NIP

9452242315

REGON

388199908

Adres siedziby

Niska 9, 31-306 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 lutego 2021 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

25 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, chyba że wartość zaciągniętego zobowiązania nie przekracza 3. 000,00 zł - w takim przypadku oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarrządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 18 lutego 2021 r.

  Wartość udziałów

  12,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 marca 2024 r.

  Wartość udziałów

  12,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021