Nazwa pełna

COLUMBUS SPV-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000883477

NIP

9452242025

REGON

388153094

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 lutego 2021 r.

Kapitał zakładowy

21,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 25 września 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 25 września 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 25 września 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021