Nazwa pełna

SKI&SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000880668

NIP

6772283739

REGON

120405600

Adres siedziby

Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

28 stycznia 2021 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawniony do reprezentowania spółki jest jeden ze wpólników, tj. Spółka pod firmą ski& Sun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021