Poprzednio

PGE BALTICA 4

Nazwa pełna

ELEKTROWNIA WIATROWA BALTICA-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000869503

NIP

7011005329

REGON

387575580

Adres siedziby

Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 listopada 2020 r.

Kapitał zakładowy

17,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółka jest reprezentowana przez jednego członka zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub trzech członków spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021