Nazwa pełna

L3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000853222

NIP

5213903102

REGON

386690149

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 sierpnia 2020 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z 2 lub większej liczny osób uprawniony do reprezentowania spółki, w przypadku powołania prezesa zarządu, jest prezes zarządu samodzielnie lub członek zarządu łącznie z prezesem lub wiceprezesem albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli nie jest powoływany prezes zarządu spółki lub wiceprezes zarządu spółki do reprezentowania spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu spółki lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021