Nazwa pełna

X POINT CENTER ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000851806

NIP

9512504777

REGON

386611977

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

24 lipca 2020 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 13 listopada 2020 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 13 listopada 2020 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021