Nazwa pełna

EDUTRAVELER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000848613

NIP

9671437409

REGON

386469410

Adres siedziby

Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 lipca 2020 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Adres www

WWW.EDUTRAVELER.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020