Nazwa pełna

PILOTÓW 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000844655

NIP

5862356430

REGON

386229628

Adres siedziby

10 Lutego 5, 81-366 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 czerwca 2020 r.

Kapitał zakładowy

21,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch wiceprezesów zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 4 czerwca 2020 r.

  Wartość udziałów

  5,4 mln zł

  Liczba udziałów

  54420

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 czerwca 2020 r.

  Wartość udziałów

  5,4 mln zł

  Liczba udziałów

  54420

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 czerwca 2020 r.

  Wartość udziałów

  5,4 mln zł

  Liczba udziałów

  54420

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 czerwca 2020 r.

  Wartość udziałów

  5,4 mln zł

  Liczba udziałów

  54420

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

WWW.PILOTOW21.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020