Poprzednio

FUNDCJA 4F POMAGA

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 20 października 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA 4F POMAGA

KRS

0000841095

NIP

6832109383

REGON

386064736

Adres siedziby

Saska 25C, 30-720 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 maja 2020 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego fundację reprezentuje prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego fundację reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

A) wspieranie rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wracających do uprawniania sportu i aktywnego trybu życia po odniesionych kontuzjach; B) sponsorowanie przedsięwzięć związanych z powstawaniem, obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży; C) wspieranie, pomoc i realizacja przedsięwzięć służących ochronie zdrowia, promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; D) działalność edukacyjna w szczególności wśród dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki zdrowotnej oraz aktywności fizycznej; E) podejmowanie inicjatyw służących ochronie i promocji zdrowia oraz zasad zdrowego i trybu życia; F) współpraca z placówkami służby zdrowia mająca na celu poprawę jakości świadczonych usług opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia, a także poprawę warunków ich pracy; G) działalność charytatywna; H) promowanie działań mających na celu podnoszenie jakości świadczeń usług medycznych w Polsce; I) promowanie obywatelskiej postawy, działań ochotniczych wśród obywateli w celu wytworzenia poczucia odpowiedzialności oraz wagi inicjatyw społecznych w zakresie należytego organizowania świadczeń ochrony zdrowia oraz zdrowego trybu życia; J) współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się promowaniem ochrony zdrowia, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz aktywność fizyczną w szczególności wśród dzieci i młodzieży; K) promowanie wiedzy pośród ogółu społeczeństwa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; L) podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów; M) sponsorowanie oraz działalność organizacyjna w zakresie przedsięwzięć mających na celu poprawę ochrony zdrowia oraz efektywność i organizację pracy placówek opieki zdrowotnej.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.4FPOMAGA.ORG

Adres e-mail

[email protected]