Nazwa pełna

OFICYNA WYDAWNICZA "OIKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000082863

NIP

1180009226

REGON

011570708

Adres siedziby

Kaliska 1 / 7, 02-316 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

393 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członkowie zarządu samodzielnie i jednoosobowo

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 21 stycznia 2002 r.

  100 udziałów po 200 zł każdy na łączną wysokość 20.000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 stycznia 2002 r.

  100 udziałów po 200 zł każdy na łączną wysokość 20.000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 1765 udziałów po 200 zł każdy na łączną wysokość 353000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

8 tys. zł

2021 r.

8 tys. zł

2020 r.

794,2 tys. zł

2013 r.

56,9 tys. zł

2006 r.

2,8 tys. zł

2006
2013
2020
2021
2022
2,8 tys. zł 56,9 tys. zł 794,2 tys. zł 8 tys. zł 8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 33189 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000