Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 30.06.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 05.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 07.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 16.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 06.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 30.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 01.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 07.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01.08.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.07.2013

  1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

 • 02.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 08.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 15.07.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 18.06.2008

  1 stycznia - 31 grudnia 2007r.

 • 16.07.2007

  1 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

 • 04.07.2006

  1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r.

 • 08.07.2005

  1 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r.

 • 05.07.2004

  1 stycznia 2003 r. - 31 grudnia 2003 r.

 • 14.07.2003

  1 stycznia 2002r. - 31 grudnia 2002r.

 • 12.07.2002

  1 stycznia 2001r. - 31 grudnia 2001r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 1 stycznia - 31 grudnia 2007r.

 • 1 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

 • 1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r.

 • 1 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r.

 • 1 stycznia 2003 r. - 31 grudnia 2003 r.

 • 1 stycznia 2002r. - 31 grudnia 2002r.

 • 1 stycznia 2001r. - 31 grudnia 2001r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 1 stycznia - 31 grudnia 2007r.

 • 1 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

 • 1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r.

 • 1 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r.

 • 1 stycznia 2003 r. - 31 grudnia 2003 r.

 • 1 stycznia 2002r. - 31 grudnia 2002r.

 • 1 stycznia 2001r. - 31 grudnia 2001r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 1 stycznia - 31 grudnia 2007r.

 • 1 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

 • 1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r.

 • 1 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r.

 • 1 stycznia 2003 r. - 31 grudnia 2003 r.

 • 1 stycznia 2002r. - 31 grudnia 2002r.

 • 1 stycznia 2001r. - 31 grudnia 2001r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 30.06.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 05.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 07.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 16.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 06.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 30.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 01.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 07.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01.08.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.07.2013

  1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

 • 02.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 08.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 15.07.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 18.06.2008

  1 stycznia - 31 grudnia 2007r.

 • 16.07.2007

  1 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 1 stycznia - 31 grudnia 2007r.

 • 1 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 1 stycznia - 31 grudnia 2007r.

 • 1 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 1 stycznia - 31 grudnia 2007r.

 • 1 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  14772470

  Uprzywilejowanie

  14.772.470 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY, ORAZ W SPOSÓB OKREŚLONY W § 9 UST. 4 PKT 2) STATUTU, TJ. AKCJONARIUSZY, KTÓRZY SĄ UPRAWNIENI Z WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU, O KTÓRYM MOWA W § 4 UST. 1 PKT 1) TJ. AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH Z WIĘCEJ NIŻ 10.493.000 AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU, NIE DOTYCZY OGRANICZENIE PRAWA GŁOSOWANIA, O KTÓRYM MOWA W § 9 UST. 3 STATUTU.

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  27199530