Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,6 mln zł

2019 r.

34,5 mln zł

2013 r.

97,2 zł

2013
2019
2020
97,2 zł 34,5 mln zł 4,6 mln zł