Nazwa pełna

TOMPOL KĘPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000818155

NIP

6192050906

REGON

385170330

Adres siedziby

Wężyków 3, Myjomice, 63-600 Kępno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 stycznia 2020 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu spółki samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 2 stycznia 2020 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,8 tys. zł

2021 r.

8 mln zł

2020 r.

3,8 mln zł

2020
2021
2022
3,8 mln zł 8 mln zł 5,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

15,7 mln zł

4,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020