Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

84,5 tys. zł

2010 r.

2,3 tys. zł

2007 r.

909,5 zł

2006 r.

422,2 zł

2006
2007
2010
2020
422,2 zł 909,5 zł 2,3 tys. zł 84,5 tys. zł