Nazwa pełna

AWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000080646

NIP

5840200353

REGON

001305150

Data rejestracji

15 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Wita Stwosza 40, 80-312 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za rok 2019
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania jednoosobowego zarządu, członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W innym wypadku do reprezentowania spółki wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu

Wspólnicy
 • Od 15 stycznia 2002 r.

  294 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości 14.700 zł (czternaście tysięcy siedemset złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  25,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  510

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 566 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002