Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 32, obowiązujące od 26 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

AWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000080646

NIP

5840200353

REGON

001305150

Data rejestracji

15 stycznia 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Wita Stwosza 40, 80-312 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność portali internetowych

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania jednoosobowego zarządu, członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W innym wypadku do reprezentowania spółki wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu

Wspólnicy
 • Od 15 stycznia 2002 r.

  294 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości 14.700 zł (czternaście tysięcy siedemset złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  25.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  510

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 566 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002