Nazwa pełna

AWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000080646

NIP

5840200353

REGON

001305150

Adres siedziby

Wita Stwosza 40, 80-312 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania jednoosobowego zarządu, członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W innym wypadku do reprezentowania spółki wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 15 stycznia 2002 r.

  294 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości 14.700 zł (czternaście tysięcy siedemset złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  25,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  510

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

84,5 tys. zł

2010 r.

2,3 tys. zł

2007 r.

909,5 zł

2006 r.

422,2 zł

2006
2007
2010
2020
422,2 zł 909,5 zł 2,3 tys. zł 84,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 566 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002