Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 01.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 21.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 26.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 29.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 28.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 26.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 02.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 02.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 09.03.2012

  Od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • 06.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 02.07.2010

  2009

 • 30.06.2009

  2008

 • 30.06.2008

  2007

 • 29.06.2007

  2006

 • 30.06.2006

  2005 rok

 • 05.07.2005

  01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 30.06.2004

  2003

 • 29.09.2003

  2002 r.

 • 30.09.2002

  1. 01. - 31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • 1. 01. - 31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 2003

 • 2002 r.

 • 1. 01. - 31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 2003

 • 2002 r.

 • 1. 01. - 31. 12. 2001