Nazwa pełna

DEN DEV SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781592

NIP

5213863319

REGON

383087547

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany

10 maja 2019 r.

Adres siedziby

Ignacego Krasickiego 7 / 1, 02-628 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych I pozostałych instalacji budowlanych

  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

  • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

  • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów I sprzętu oświetleniowego

  • Zakwaterowanie

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywanena zlecenie

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019