Dane aktualne

Nazwa pełna

HOTEL SASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000777025

REGON

382835355

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Wzmianka, że kapitał nie został pokryty

Kapitał nie został pokryty

Adres siedziby

Prof. Michała Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność agentów I pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Działalność związana ze sportem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

2 aktualne powiązania