Dane aktualne

Nazwa pełna

GASTROMEDICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776671

NIP

6793133028

REGON

365257667

Adres siedziby

Rydlówka 42A / 48, 30-363 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

Przedmiot pozostałej działalności
 • Praktyka lekarska ogólna

 • Działalność szpitali

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Praktyka pielęgniarek I położnych

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz samodzielnie

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  25.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  11.200,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  11.200,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  25.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  11.200,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  11.200,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania