Nazwa pełna

FOOSUNG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000759745

NIP

7010893919

REGON

381840414

Adres siedziby

Sokolska 65 / 29, 40-087 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 listopada 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

33,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

 • PREZES ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA PEŁNIĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO W SPÓŁCE Z POWODU BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  33,8 mln zł

  Liczba udziałów

  33800

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

11,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019