Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 14.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 16.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 11.01.2021

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 03.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 14.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 16.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  82449

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA D

  Liczba akcji w serii

  97051

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  26925

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  52354

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  799750

  Uprzywilejowanie

  799750 AKCJI SERII A, NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  1757075

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  347643

  Uprzywilejowanie

  347643 AKCJI SERII E, NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII E PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  9082

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  84143

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  871500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  K

  Liczba akcji w serii

  30738

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  L

  Liczba akcji w serii

  9420

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE