Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

64,1 mln zł

2019 r.

55,1 mln zł

2018 r.

55,4 mln zł

2017 r.

30 mln zł

2017
2018
2019
2020
30 mln zł 55,4 mln zł 55,1 mln zł 64,1 mln zł