Nazwa pełna

"CAPTOR THERAPEUTICS" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000756383

NIP

8943071259

REGON

363381765

Adres siedziby

Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 listopada 2018 r.

Kapitał zakładowy

464,6 tys. zł

Kapitał docelowy

159,6 tys. zł

Kapitał wpłacony

464,6 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje jeden członek zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

CTX

Liczba wyemitowanych akcji:

4,2 mln

Wartość rynkowa:

614,5 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 8 lutego 2024 r.

    PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

52,3 mln zł

2020 r.

64,1 mln zł

2019 r.

55,1 mln zł

2018 r.

55,4 mln zł

2017 r.

30 mln zł

2017
2018
2019
2020
2023
30 mln zł 55,4 mln zł 55,1 mln zł 64,1 mln zł 52,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

218 mln zł

171,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016