Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000075386

NIP

5832526413

REGON

191550287

Adres siedziby

Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

18,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ORGANU REPREZENTACJI OGÓLNOKRAJOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYBRANŻOWEGO BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
  • 36.785 udziałów łącznej wysokości 18.392.500 pln

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,7 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2017 r.

5,6 tys. zł

2015 r.

2,4 tys. zł

2014 r.

4,7 tys. zł

2013 r.

4,1 tys. zł

2012 r.

3,6 tys. zł

2010 r.

28,2 tys. zł

2009 r.

9,6 tys. zł

2007 r.

15,2 tys. zł

2006 r.

1,6 tys. zł

2006
2007
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2017
2020
2021
1,6 tys. zł 15,2 tys. zł 9,6 tys. zł 28,2 tys. zł 3,6 tys. zł 4,1 tys. zł 4,7 tys. zł 2,4 tys. zł 5,6 tys. zł 3,5 mln zł 3,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12830 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001