Nazwa pełna

"SOLAR-PARK TUCHOLA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000749090

NIP

5951484402

REGON

381327036

Adres siedziby

19, Tuchola, 64-410 Sieraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 września 2018 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 18 września 2018 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 września 2018 r.

  Wartość udziałów

  3,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  66

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 lipca 2021 r.

  Wartość udziałów

  1,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  24

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

576,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018