Nazwa pełna

FERMA KRĄPLEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000074892

NIP

5591823077

REGON

092957321

Data rejestracji

19 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Marcelińska 92, 60-324 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

15 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prawo reprezentacji spółki przysługuje prezesowi zarząd. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie, albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW